Change to English

آزمایشگاه واقعیت مجازی و فناوری‌های نوین
(با کاربرد ویژه در طراحی شهری و معماری)

درباره آزمایشگاه

معرفی

اهداف و ماموریت‌ها

  • بهره‌گیری از دانش واقعیت مجازی و فناوری‌های نوین به منظور توسعۀ روش‌های جدید کیفی و  کمی در مطالعات طراحی شهری و معماری؛

– سنجش، آزمون و تحلیل تأثیرات طرح های پیشنهادی و یا ساختارها و عناصر موجود بر روی ناظرین و عابرین، از طریق شبه آزمون ها؛

– بالاتر بردن کنترل متغیرهای دخیل در مطالعه و تقلید حداکثری از شرایط حقیقی؛

– ترکیب مدل‌سازی‌های شهودی و تجربی مبتنی بر شبه آزمون‌های دیجیتال سه بعدی با مطالعات کیفی – کمی گذشته؛

  • توسعه بسترهای جدید آموزش طراحی شهری و معماری مبتنی بر فناوری های مدرن

– فراهم نمودن بستری برای خلق راه‌حل های طراحی خلاقانه‌تر و متناسب تر با نیازهای طراحان؛ – فراهم نمودن امکان طراحی شهودی با سرعت بالا و هزینه اندک

چشم انداز

  • آشنایی محققین فعال در رشته های معماری و شهرسازی با تحقیقات کاربردی واقعیت مجازی و برقراری زمینه مؤثر ارتباط با صنعت

– خلق سطوح بالایی از غوطه وری در یک مدل واقعیت مجازی شهری و همچنین شبیه سازی بهتر حرکات ناظر، که خود می تواند تا حد زیادی در مطالعات طراحی شهری مورد استفاده قرار گیرد.

– آفرینش تجسم بخشی های قوی، شبه حقیقی و قابل استناد و فراهم نمودن بستری مناسب جهات ارزیابی، بحث و در نهایت مشارکت با مراجع فنی و نهادهای دولتی فعال در امور شهرسازی کشور در پروژه‌های شهری.

– پیاده سازی پروژه ها پیش از اجرا، و کاهش ریسک و تقلیل خطاهای ناشی از طراحی‌های صورت گرفته در محیط حقیقی؛

– ارتقاء سطح شناخت و تحلیل و نیز افزایش قدرت در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی ها در فرآیند طراحی معماری، برنامه ریزی و طراحی شهری

– ارزیابی طرح‌های در حال تدوین توسط متخصصین؛

– ارزیابی نظرات کاربران فضاها … – کاهش ریسک و تقلیل خطاهای ناشی از طراحی های صورت گرفته در محیط حقیقی


تور مجازی آزمایشگاه

آلبوم تصاویر