Change to English
 • ارائه شفاهی مقاله با عنوان “Using Advanced Methods & Techniques in Urban Researches: a Mutation from 3D Digital Models to Interactive Simulations with
 • Emphasis on Virtual Reality” در نشست تخصصی Roundtable: Regional Planning And Design From Theory To Practices در کنفرانس Planning for Transition Conference، ونیز، ایتالیا، 9 تا 13 جولای 2019.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “طراحی مرکز محله با تأکید بر بهبود کیفیت منظر صوتی (نمونه موردی: محله سنگلج)”، (مشترک با نسترن آجیدان پور) در ششمین کنگره بین المللی سالانه عمران، معماری و توسعه شهری ، 19 الی 21 آذرماه 98، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “بررسی تاثیر فرم فضا در الگو های حرکتی کاربران پیاده با استفاده از مدلسازی سه بعدی در محیط نرم افزار رویت و افزونه اینسکیپ”، (مشترک با سهیل منظوری) در اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان، 20 آبان 98 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان ” کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تحلیل محورهای دید و موانع بصری ( نمونه موردی: ارگ علیشاه تبریز)”، (مشترک با مونا رضائیان و یاشار قلی‌زاده) در سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری، 14 تا 16 شهریور 97، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز.
 • پذیرش و ارائه مقاله با عنوان “تحلیل حوادث ترافیک شهری با کمک نرم افزار SANET (نمونه مورد مطالعه: منطقه 8 شهر تبریز)”، (مشترک با نرگس رضایی) در سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری، 14 تا 16 شهریور 97، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “تحلیلی بر کاربرد مدل سازی پارامتریک در طراحی شهری”، (مشترک با بیتا ابراهیمی) در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، مردادماه 97، دانشگاه تهران، تهران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “واکاوی مفهوم منظر صوتی در مناسب‌سازی فضای شهری با محوریت نابینایان” (مشترک با ستاره اخوان) در پنجمین کنگره بین المللی سالانه عمران، معماری و توسعه شهری، 5 الی 7 دی ماه 96، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “جستاری بر مفهوم بلوک شهری در رویکردهای چهارگانه؛ توسعه پایدار، بلوک اجتماعی، گشتالت و توسعه پیاده محور” (مشترک با بیتا ابراهیمی) در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، 23 تا 25 آذرماه 96، اصفهان
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان ” بررسی تأثیر کیفیات فضایی ساختار کالبدی بر پایایی تصاویر ذهنی عابران پیاده با استفاده از شبه آزمون‌ها در محیط مجازی (نمونه موردی: خیابان بهار‌، منطقه 7 شهر تهران)” (مشترک با نیکو قاسمی اقدم) در دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری (ICU2016)، ، مؤسسه عالی علوم و فنون خوارزمی با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، 22 و 23 آذر 95، شیراز.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری فضاهای شهری بر میزان خوانش‌ آن‌ها (نمونه موردی: خیابان امین الملک تهران)” (مشترک با طائفه هاشمی) در سومین کنگره بین المللی افق¬های جدید در معماری و شهرسازی (HIAP 2017)، دانشگاه تربیت مدرس، دی ماه 1395، تهران
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “بهره‌گیری از راهنماهای طراحی در راستای تحقق پارادایم شهر سالم در محلات شهری؛ تلاشی برای دستیابی به ارتقاء سطح سلامت جسمانی شهروندان” (مشترک با پرتو علیمردانیان) در دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 94، تهران، ایران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “بررسی ارتباط میان مکان و رفتار در جهت ایجاد یک فضای عمومی موفق؛ نمونه موردی: خیابان امین الملک شهر تهران (مشترک با فرنوش شکوفان)، در کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی (ICAUP)، دانشگاه تهران، خرداد 95، تهران، ایران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “تحلیل هویت ایرانی اسلامی در پرداخت المان های شهری”، در همایش ملی عناصر زیباسازی شهری، آبان 1392، شیراز، ایران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله در چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غير عامل در پايداري ملي (INDM 2009)، با عنوان “رعایت الزامات پدافند غیر عامل در طراحی و برنامه‌ریزی مراكز ثقل؛ با تأکید بر راه آهن و متروهای شهری”، اسفند ماه 1387، تهران، ايران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله در چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غير عامل در پايداري ملي (INDM 2009)، با عنوان “پدافند غیر عامل و الزامات برنامه‌ریزی و طراحی پناه گاه های شهری”، اسفند ماه 1387، تهران، ايران.
 • تأييد مقاله با عنوان Key Urban Design Principles for Promoting City Center Quality جهت ارائه به صورت شفاهي در كنفرانس بين المللي PPGC 2009 (Positioning Planning In Global Crises) و چاپ در نسخه الكترونيك مقالات همايش (Proceeding) بندانگ، اندونزي.
 • تأييد مقاله با عنوان Passive Defense, Public Shelters Design and Planning Considerations جهت ارائه به صورت شفاهي در كنفرانس بين المللي PPGC 2009 (Positioning Planning In Global Crises) و چاپ در نسخه الكترونيك مقالات همايش (Proceeding) ، بندانگ، اندونزي.
 • تاييد چكيده مقاله با عنوان “Urban Texture Design Consideration in Passive Defense Vision ” جهت ارائه به صورت پوستر در كنفرانس بين المللي ICCST 2009 (International Carnahan Conference on Security Technology ) زوريخ، سوئيس.
 • تأييد مقاله با عنوان The Location of Design Guidelines in Urban Design Process and their Role in Promoting Urban Spaces Quality جهت ارائه به صورت شفاهي در كنفرانس بين المللي IACA-8 2010 (8th International Architectural Conference) و تأييد چاپ در كتاب مقالات همايش، اسيوط، مصر.
 • تاييد مقاله با عنوان Climatic Design Guidelines in Tehran, Iran With Emphasis of Wind and Sun Radiation ” جهت ارائه در كنفرانس بين المللي ICSAUD 2010 (International Conference on Sustainable Architecture & Urban Design 2010 ) مالزي.
 • تاييد مقاله با عنوان SUSTAINABLE GREEN CORRIDOR AS BREATHING SPACES: ECOLOGICAL EFFECTS ON CITY ” جهت ارائه در كنفرانس بين المللي ICSAUD 2010 (International Conference on Sustainable Architecture & Urban Design 2010 ) مالزي. (مشترك با مهشيد قربانيان).
 • پذيرش اصل مقاله براي ارائه در كنفرانس بين المللي سكونتگاه هاي روستايي زاگرس ، با عنوان “مشكلات مراكز شهري و شاخص سازي معيارها جهت تعييت محدوده آنها”، 1387، سنندج ، ايران.
 • پذيرش اصل مقاله براي ارائه شفاهي در كنفرانس بين المللي شهر برتر- طرح برتر ، با عنوان “Principles for Promoting City Center Quality” ، 1387، همدان ، ايران.
 • پذیرش مقاله در “اولين همايش علمي-پژوهشي شهرسازي و معماري با رويكرد پدافند غير عامل” با عنوان مباني برنامه ريزي و طراحي بافت هاي شهري از منظر دفاع غير عامل” و چاپ در چکیده مقالات همایش، 1390، تهران، ایران.
 • پذيرش اصل مقاله و چاپ مقاله در نخستين كنگره بين المللي طراحي شهري ، با عنوان ” طراحي شهرهاي مجازي و تاثيرات آن بر مراكز كلان شهري ” ، 13 شهريور 1385 – اصفهان – ايران.
 • پذيرش اصل مقاله براي ارائه به صورت پوستر و چاپ مقاله در اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت زيرساخت ها ، با عنوان ” ملاحظات پدافند غير عامل در تاسيسات زيربنايي شهري” ، آبان ماه 1388– تهران – ايران.
 • پذيرش اصل مقاله براي ارائه بصوت شفاهي در اولین کنفرانس اکوانرژی ایران ( با همکاری آکادمی بین المللی اکوانرژی جمهوری آذربایجان ) ECO 2004 با عنوان “نگرشي بر بهينه سازي سيستم مديريت انرژي در ايران”، شهريور 1382، اروميه، ايران.
 • پذیرش اصل مقاله و چاپ مقاله در همایش ” توسعه محله ای ؛ چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران ” با عنوان “محله هاي شهري با نگرشي تحليلي بر سازمان دهي كالبدي بافت قديم شهرهاي امروز” ، اسفند 1383، تهران، ايران.
 • پذیرش اصل مقاله و چاپ مقاله در همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان ، با عنوان “محلات شهري؛با نگرش تحليلي بر سازماندهي كالبدي بافت قديم “، فروردين 1384 ، كرمان.