Skip to content

پایان نامه ها

هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 – عنوان پایان نامه:  بررسی تحلیلی نقش ساختار مورفولوژی در ارتقای سطح هویت کالبدی محله‌های شهری با استفاده از متد چیدمان فضا، نام دانشجو: متین جلوانی، پردیس ارس دانشگاه تهران، 1393

– عنوان پایان نامه:  ارتقای زندگی اجتماعی مردم در خیابان‌های اصلی شهر از طریق طراحی بر پایه افزایش سرزندگی و پویایی فضا؛ نمونه موردی:خیابان احمدآباد مشهد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه امام رضا(ع)، 1393

 

هدایت پایان نامه های کارشناسی:

 – عنوان پایان نامه: ارتقاي كيفي مسير عابر پياده با تاكيد بر رفتار شناسي جمعي نمونهموردي : محور حد فاصل دو ميدان حسن آباد و وحدت اسلامي، نام دانشجو: یاسمن حکیمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تیر 93

– عنوان پایان نامه: ارتقاي كيفي و باززنده سازي خيابانهاي تاريخي مراكز شهري از طريق بهكار گيري اصول و معيارهاي تجربه شده در نمونه هاي موفق جهاني نمونه موردي : محورخيابان حافظ از ميدان حسن آباد تا ميدان وحدت، نام دانشجو: سمن ساده، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تیر 93

– عنوان پایان نامه: بررسي و ارتقاي ساختار كالبدي فضاي شهري در راستاي پيشگيري ازجرم، نام دانشجو: امیر دژخواه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تیر 93

– عنوان پایان نامه: تجزيه و تحليل عناصر جداره در راستاي هويت بخشي به سيماي كالبدينمونه موردي حد فاصل دو ميدان حسن آباد و وحدت اسلامي، نام دانشجو: ملیکا میرآخورلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تیر 93

– عنوان پایان نامه: تحليل حركت عابر پياده با رويكرد سر زندگي فضاي شهري به روش چيدمانفضا، نام دانشجو: سید آرمان متقی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تیر 93

– عنوان پایان نامه: طراحي محله سنگلج با رويكرد توسعه كم تاثير، نام دانشجو: سید آرمان متقی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تیر 93

– عنوان پایان نامه: طراحي محیط بازی رایانه ای با کیفت ترس بر اساس معماری ایرانی، نام دانشجو: خاطره عظیمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، شهریور 93

– عنوان پایان نامه: بررسی ساختار فیزیکی و سیستم های نرم افزاری CAVE – نمونه موردی: طراحی تعاملی CAVE LAB مجازی برای دانشکده هنرهای رایانه ای، نام دانشجو: سینا محمدی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اسفند 92

– عنوان پایان نامه: مطالعه و بررسی سیستم پروجکشن و انواع ردیاب در CAVE نمونه موردی: طراحی تعاملی CAVE LAB مجازی برای دانشکده هنرهای رایانه ای، نام دانشجو: پرناز فتح اللهی راد، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اسفند 92

– عنوان پایان نامه: بررسی قابلیت های فضاسازی فانتزی سه بعدی ابنیه تاریخی و گردشگری به منظور معرفی فضا، نام دانشجو: علی مسلمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1392

– عنوان پایان نامه: بررسی روند ساخت فضای پس زمینه بازی رایانه ای با رویکرد القای حس ترس در کاربر، نام دانشجو: کیانوش کریمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1392

– عنوان پایان نامه: مطالعه پیرامون مشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها، نام دانشجو: ماندانا اسماعیل پور، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1390

–  عنوان پایان نامه: بررسی رویکرد هویت بخشی به محلات شهری (نمونه موردی: محلۀ تندیر چیلر شهر ارومیه)، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1389

– عنوان پایان نامه: فضاهای عمومی و رویکرد مکان سازی در طراحی؛ نمونه موردی: شهر قدس نام دانشجو: مجتبی حسن زاده، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1389

– عنوان پایان نامه: راهنمای طراحی پارک های کودکان، نام دانشجو: عباد شاد دل، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1389