Change to English

پروژه‌‍‌ها و پژوهش‌ها

پژوهش‌ها

 • پژوهش در رابطه با توسعه شبیه سازهای حرکات سر و بدن به منظور ارتقاء سطح علمی مطالعات رفتارشناسی
  • مطالعه بر روی روش های ارتقاء سطح شبیه سازی ها در محیط های شبه حقیقی
  • ساخت و نصب پلتفرم های حرکتی  (شبیه سازی حرکت)
 • توسعه مدل‌سازی های مبتنی بر آنالیز صحنه های دید در محیط های مجازی

بهره‌گیری از تصاویر 360 درجه پویای 3 بعدی به منظور تحلیل فضاهای شهری و بناهای معماری

 • شبیه سازی شبه حقیقی و متعامل حوزه های شهری واجد ارزش و بناهای خاص با قابلیت پیمایش و دید 360 درجه
 • توسعه بر روی عینک های واقعیت مجازی به منظور جذب گردشگر؛

مطالعه در خصوص توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری واقعیت افزوده در طراحی شهری

بهره گیری از  واقعیت افزوده در طراحی نماهای شهری:

 • طراحی جداره و لایه‌های رویت پذیر آن در مکان برای مقاصد آموزشی یا طراحی حرفه ای
 • توسعه نرم افزارهای کمک‌یار طراح
 • ورود به حوزه گردشگری شهری … انطباق تصاویر تاریخی بر ساختمان ها و فضاهای شهری موجود

بهره گیری از  واقعیت افزوده با هدف اعمال تغییرات در طراحی های مشارکتی:

 • امکان ویرایش به هنگام گزینه‌های طراحی را فراهم نموده و می تواند مورد استفاده متخصصین حوزۀ شهری قرار گیرد …

سایر:

پژوهش در خصوص الزامات، استانداردها، و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آزمایشگاه‌های واقعیت مجازی دیگر جهان؛


پروژه‌ها

 • ترکیب سیستم های تصویر نگاری مغزی (EEG) با واقعیت مجازی و افزوده
  • طراحی شهری مبتنی بر وب
  • توسعه صوت 360 درجه

• امکانات آزمایشگاه

KATWALK motion
simulator

HTC VIVE

OSVR Head Mounted
Display

OMIMO

Crystal Back
Projection Screens

Leap Motion

Tobii Eye Tracker 4C

Gear 360