Change to English

سوابق اجرایی:

 • عضو هيأت علمي تمام وقت دانشگاه هنر
 • رئیس پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنر از تاریخ 31/5/94 تا21/9/97
 • رئیس مجموعه پردیس کرج دانشگاه هنر از تاریخ 31/5/94 تاکنون
 • معاون پژوهشی و پشتیبانی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، از تاریخ 6/8/93 تا 30/4/95
 • مدیر آزمایشگاه واقعیت مجازی و فن آوری های نوین (با کاربرد ویژه در طراحی شهری و معماری) دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
 • عضو “شورای بین الملل دانشگاه هنر”، طی حکم شماره 339138 از مورخ 21/9/96 تا کنون
 • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه از تاریخ 28/7/93 تا 28/4/95
 • عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه هنر از سال 93 تا 95
 • عضو انجمن میراث فرهنگی استان البرز، طی حکم شماره 42469/1/21 مورخ 6/8/94، مرجع صادر کننده ابلاغ: استاندار البرز
 • عضو کمیته فضای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران از سال 97 تا کنون
 • همکاری با مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 98