Change to English

هدایت پایان نامه های دکتری:

  • – “حد بهینه پیچیدگی فرم کالبدی و تأثیر آن بر خوانش‌پذیری شهر از دیدگاه عابرین پیاده با رویکرد مسیریابی و بهره‌گیری از ثبت گرافیکی امواج مغزی (EEG) در محیط مجازی (VR)”؛ نرگس احمدپور، دانشگاه هنر تهران، دکتری شهرسازی، تاریخ شروع: 1397؛ تاریخ اتمام: در حال کار

مشاوره پایان نامه های دکتری:

– “اصول ارتقاء کیفیت فرآیند مسیریابی در فضای درمانی و تسهیل دینامیک رفتاری با بهره گیری از رویکرد علوم اعصاب شناختی”؛ امیر احسان پویان، دانشگاه شهید رجایی، معماری، تاریخ شروع: 1398؛ تاریخ اتمام: در حال کار

– “تبیین اصول و مؤلفه‌های کارآمدی و موفقیت فضاهای کوچک شهری با تکیه بر نظریه زمینه‌ای (موردپژوهی: میدانچه‌های بافت تاریخی شهر اصفهان)”؛ کبریا صداقت رستمی، دانشگاه هنر تهران، دکتری شهرسازی، تاریخ شروع: 1398؛ تاریخ اتمام: در حال کار

هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد:

اتمام یافته:

– “بهره‌گیری از واقعیت مجازی به منظور بررسی تاثیر ساختار کالبدی و پیکر‌ه‌بندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی عابران پیاده در فضاهای عمومی (نمونه موردی: حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان جهاد، تهران)”، نسرین آجیدان پور، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1398

– “تحلیل نظام روابط سه بعدی توده- فضا به منظور دستیابی به رؤیت‌پذیری بهینه میان ساختمان‌ها و فضاهای عمومی شهری با کمک آیزویست سه بعدی (نمونه موردی: محدودۀ پیرامونی دریاچه خلیج فارس، تهران)”، مهدیه کوکبی، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1398

– “بررسی رابطه پیکره‌بندی فضایی و قابلیت پیاده مداری در محلات شهری (نمونه موردی:محله ولیعصر تهران)”، بهاره کریمیان، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1398

– “ثبت و بررسی تاثیر کیفیات بصری جداره شهری بر آرامش و توجه کاربران با استفاده از تکنیک موج نگاری مغزی (EEG)) نمونه موردی: حد فاصل میدان تئاتر شهر تا میدان ولیعصر)”، صفورا صدرا، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1398

– “معرفی روشی برای راهنمایی کاربر در جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از واقعیت افزوده” کیانا حقیقت‌نژاد، دانشگاه هنر، معماری انرژی، 1398 (راهنمایی مشترک با آقای دکتر مهدوی نیا)

– “بررسی توزیع سه بعدی صوت در فضای شهری به منظور مکان یابی بهینه کاربری‌های صنعتی با کمک GIG؛ (نمونه موردی: ناحیه 3 منطقه 12 شهر تهران)”، سید یوسف موسوی، دانشگاه هنر، برنامه‌ریزی شهری، 1398

– “طراحی ساختمان بلند مرتبه با رویکرد BIM و با استفاده از واقعیت مجازی”، میلاد امیری، دانشگاه تهران، معماری، 1398 (راهنمایی مشترک با خانم دکتر کتایون تقی‌زاده)

– “طراحی فرم و بافت محلات شهری با رویکرد ارتقاء تاب­آوری کالبدی (نمونه موردی : محله سنگلج)”، فاطمه کریمی نیا، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1398.

– “تدوین الگوهای طراحی بلوک های شهری پایدار در اقلیم گرم و خشک با استفاده از پارادایم طراحی پارامتریک”، محمد ربیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، طراحی شهری، 1397.

– “بررسی تاثیر فرم محله های شهری بر آسایش اقلیمی با تاکید برجریان باد نمونه موردی: بافت مرکزی شهر سنندج”، سیامند حسامی، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1397.

– “بهره‌گیری از سیستم واقعیت افزوده در جهت بهبود فرآیند علمی و عملی طراحی جداره‌های شهری”، آلا داوودی، دانشگاه رازی، دانشکده برق و کامپیوتر، 1396

– “بهره‌گیری از واقعیت مجازی در ساخت و نگهداری از مجتمع‌های مسکونی پیش‌ساخته”، آرمین شایان پور، دانشگاه تهران، فناوری معماری دیجیتال، 1396 (راهنمایی مشترک با خانم دکتر کتایون تقی‌زاده)

– “سازماندهی فضایی بلوک‌های مرکزی شهر، با استفاده از متد طراحی پارامتریک (نمونه موردی: بخشی از بافت مرکزی منطقه 12 شهر تهران”، بیتا ابراهیمی، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1396

– ” ارتقاء کیفیت اکولوژیک فضاهای شهری با رویکرد توسعه و طراحی شهری کم تأثیرLIUDD) ) نمونه موردی: محله سنگلج تهران”، سکینه زنگنه، دانشگاه هنر، 1396

– “طراحی جداره پیاده راه های شهری با تأکید بر حس پویایی و حرکت”، الهه سید علی، طراحی شهری، دانشگاه هنر، 1396

– “طراحی با رویکرد ارتقاء کیفی منظر صوتی با تأکید بر بهبود تجربۀ عابران پیاده در فضاهای شهری (نمونه موردی: تئاتر شهر)”، ستاره اخوان، طراحی شهری، دانشگاه هنر، 1396

– “بازآفرینی هویتی میادین شهری با هدف القای حس وحدت ملی ) نمونه موردی موردی: میدان بهارستان تهران، حدفاصل چهارراه سرچشمه تا میدان بهارستان”(، سهیلا طالبی، معماری، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق، 1395

– “شبیه سازی تأثیر باد در طراحی فرم فضاهای باز شهری با هدف بهبود شرایط آسایش محیطی (نمونه موردی: محله سنگلج تهران)” عالمه خلیفه قلی، طراحی شهری، دانشگاه هنر ، 1395

– “بررسی تـأثیر رؤیت‌پذیری فضای کالبدي بر برخی گونه‌های رفتاری عابران پیاده در میادین شهری، با کمک تحلیل‌های مبتني بر آيزويست سه‌بعدی (نمونه موردی: سبزه‌میدان تهران)”، یاسمن حکیمی، طراحی شهری، دانشگاه هنر ، 1395

– “بررسی تحلیلی نقش ساختار مورفولوژی در ارتقای سطح هویت کالبدی محله‌های شهری با استفاده از متد چیدمان فضا”، متین جلوانی، برنامه‌ریزی شهری، پردیس ارس دانشگاه تهران، 1394 – “تحلیل الگوی پراکنش زیرساخت های صنعتی با دیدگاه پدافند غیر عامل (نمونه موردی : شهرستان تبریز)”، محمد آقازاده، برنامه‌ریزی شهری، پردیس ارس دانشگاه تهران، 1394

در حال کار:

“بررسی ارتباط میان رویت پذیری و ادراک جداره های شهری با استفاده از تکنیک ردیابی چشم در محیط مجازی (مطالعه موردی: خیابان باهنر، منطقه 1 شهر تهران)”، رضا عاشوری، دانشگاه هنر، طراحی شهری

– “رفتارشناسي الگوهای حركتي عابران پياده در فضا های شهری بر مبنای ميزان توجهشان به فرم سه بعدی فضا با بهره گيری از رديابي چشم در محيط مجازی”، سهیل منظوری، دانشگاه هنر، طراحی شهری

– “استخراج کدهای فرم مبنای پنهان در بافت های سنتی محلات شهری تهران با هدف بهینه‌سازی آن‌ها در فرآیند طراحی پارامتریک محلات جدید”، مجدمی، دانشگاه هنر، طراحی شهری

– “بررسی تأثیر برخی متغیرهای طراحی فضاهای سبز شهری بر میزان استرس و آرامش روانی عابران پیاده با بهره‌گیری از تکنیک موج نگاری مغزی (EEG) ( نمونه موردی : پارک شهر تهران)”، پگاه عبادی، دانشگاه هنر، پردیس بین المللی فارابی، طراحی شهری

– “بررسی تأثیر شاخص‌های مورفولوژیک طراحی بلوک‌های شهری بر ارتقاء میزان جذب انرژی خورشیدی غیرفعال سطوح (نمونه موردی: فرنگیان فاز 1 کرمانشاه)”، امید ویسی، دانشگاه هنر، پردیس بین المللی فارابی، طراحی شهری

– “ارتقا نقش فضاهای تاریخی- گردشگری در ساختار شهری با رویکرد شبکه متصل با استفاده از روش UNA  (نمونه مورد مطالعه: منطقه 12 تهران)”، هدی کیا، دانشگاه هنر، پردیس بین المللی فارابی، طراحی شهری                          

– “تاثیر کیفیت آسایش حرارت بیرونی بر رفتارهای اجتماعی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی شهر اهواز”، محمد علی نیاکان لاهیجی، دانشگاه هنر، پردیس بین المللی فارابی، طراحی شهری

مشاوره پایان نامه‌های کارشناسی ارشد:

– “مطالعه و ارزیابی تاثیر بصری توسعه کالبدی در اطراف نشانه‌های شهری در شهر تبریز با بهره گیری از تحلیل حوزه دید”، سیروان سلیمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1398

– “بسترسازی تعاملات اجتماعی و سرزنده سازی فضاھا )نمونه ی موردی خیابان قابوس شهرستان گنبد کاووس”، مونا رضائیان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، طراحی شهری، 1398

– “سرای محله زمکان؛ طراحی مجموعه سرای محله بارون آواک با رویکرد حس زمان”، علی موحدنیا، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، معماری اسلامی، 1398

– “طراحی مفصل امن شهری و سامانه اشتراک گذاری پوشاک با ھدف ترغیب رفتارھای پایدار”، نازنین سرانجام پور، دانشگاه هنر تهران، طراحی صنعتی، 1399.

– “طراحی محله با رويکرد کم کربن”، علیرضا عالی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، طراحی شهری، 1396

– “ساماندهی بخشی از محور مهران رود تبريز در ارتباط با بافت پيرامون با رويکرد طبيعت محور”، پریسا قبادی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، طراحی شهری، 1396

– “تدوين راهنماي طراحي شهري در راستاي ارتقاي كيفيت فضاهاي عمومي شهري كوچک (نمونه موردی: منطقه 7 تهران، محله باغ صبا)”، دانشگاه تربیت مدرس، طراحی شهری، 1395

 “طراحی شهری در مرکز شهر با رویکرد باز آفرینی و ایجاد سرزندگی مراکز شهری”، آرمان ستوده، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، طراحی شهری، 1394

– “تحلیل تأثیر شکل فضاهای شهری بر بروز جرائم محیطی؛ تحلیلی یکپارچه با استفاده از آیزویست و چیدمان فضا”، مهسا شکرانی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، طراحی شهری، 1393 – . . .

هدایت طرح نهایی کارشناسی:

“ارتقاء مشارکت شهری با بهره گیری از واقعیت مجازی (مطالعه موردی؛ بافت مرکزی شهر تهران؛ خیابان سی تیر)، علی خالقی نیا، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1398

– “طراحی مرکز شهر پیاده مدار از طریق تحلیل اصل اتصال پذیری با بهره گیری از روش چیدمان فضا
مطالعه موردی؛ بافت مرکزی شهر تهران (خیابان سی تیر)، هلیا صحت، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1398

– “تاثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد (نمونه موردی: خیابان فردوسی در منطقه 12 شهرداری تهران)”، آوا فرحبد، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1398

– “بررسی تأثیر فرم بر مسیریابی شهری”، عادله پات، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1397

– “بررسی معیارهای شهر هوشمند با تأکید بر حمل و نقل پایدار”، محدثه ابراهیمی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1397

– “تأثیر فرم بر پیاده مداری شهری”، هومن حدایقی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1397

– “بررسی تاثیر رویت پذیری خیابانهای شهری بر امنیت روانی عابرین پیاده (نمونه موردی: پیاده راه 17 شهریور تهران)”، امیر فرجاد کیخسروی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1396

– “راهنماي طراحي روشنايي و نور پردازي شهري به منظور افزليش امنيت محله نظام آباد منطقه 7 شهرداري تهران خيابان بخشي فرد”، محمد جلالی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1395

– “بررسی تاثیر کیفیات فضایی ساختار کالبدی بر پایایی تصاویر ذهنی عابران پیاده با استفاده از شبه آزمون ها در محیط مجازی” روژین جلیل زاده اقدم، و نیکو قاسمی اقدم، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1395

– “تحلیل جدایی گزینی های فضایی با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (محلات بهار و نظام آباد)”، میعاد حسین پور، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1395

– “اصول طراحی فضاهای شهری  مبتنی بر رویکرد شهر سالم؛ تلاشی برای دستیابی به سلامت جسمانی شهروندان (نمونه موردی: محله امام زاده حسن تهران)، پرتو علیمردانیان، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1394

– “تأثیر رؤیت پذیری بر خوانش فضاهای شهری”، سپیده طائفه هاشمی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1394

– “طراحی عابر محور”، فرناز شکوفان، ، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1394

– “ارتقاي كيفي مسير عابر پياده با تاكيد بر رفتار شناسي جمعي نمونه موردي : محور حد فاصل دو ميدان حسن آباد و وحدت اسلامي”، یاسمن حکیمی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “ارتقاي كيفي و باززنده سازي خيابانهاي تاريخي مراكز شهري از طريق به كار گيري اصول و معيارهاي تجربه شده در نمونه هاي موفق جهاني نمونه موردي : محور خيابان حافظ از ميدان حسن آباد تا ميدان وحدت”، سمن ساده، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “بررسي و ارتقاي ساختار كالبدي فضاي شهري در راستاي پيشگيري از جرم”، امیر دژخواه، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “تجزيه و تحليل عناصر جداره در راستاي هويت بخشي به سيماي كالبدي نمونه موردي حد فاصل دو ميدان حسن آباد و وحدت اسلامي”، ملیکا میرآخورلی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “تحليل حركت عابر پياده با رويكرد سر زندگي فضاي شهري به روش چيدما فضا”، سید آرمان متقی،  شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “طراحي محله سنگلج با رويكرد توسعه كم تاثير”، جرجانی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “طراحي محیط بازی رایانه ای با کیفت ترس بر اساس معماری ایرانی”، خاطره عظیمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، شهریور 1393

– “بررسی ساختار فیزیکی و سیستم های نرم افزاری CAVE – نمونه موردی: طراحی تعاملی CAVE LAB مجازی برای دانشکده هنرهای رایانه ای”، سینا محمدی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اسفند 1392

– “مطالعه و بررسی سیستم پروجکشن و انواع ردیاب در CAVE – نمونه موردی: طراحی تعاملی CAVE LAB مجازی برای دانشکده هنرهای رایانه ای”، پرناز فتح اللهی راد، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اسفند 1392

– “بررسی قابلیت های فضاسازی فانتزی سه بعدی ابنیه تاریخی و گردشگری به منظور معرفی فضا”، علی مسلمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1392

– “بررسی روند ساخت فضای پس زمینه بازی رایانه ای با رویکرد القای حس ترس در کاربر”، کیانوش کریمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1392

– “مطالعه پیرامون مشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها”، ماندانا اسماعیل پور، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1390

–  “بررسی رویکرد هویت بخشی به محلات شهری (نمونه موردی: محلۀ تندیر چیلر شهر ارومیه)”، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1389

– “فضاهای عمومی و رویکرد مکان سازی در طراحی؛ نمونه موردی: شهر قدس”، مجتبی حسن زاده، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1389

– “راهنمای طراحی پارک های کودکان”، عباد شاد دل، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1389 – و . . .